Velkommen til Aller Å Sportsfiskerforening


Bestyrelse
Medlemskab
Love og vedtægter
Galleri
Fiskevand
Nyt fra bestyrelsen
Nyttige links
Privatlivspolitik
Aller Å Sportsfiskerforening blev grundlagt i 1977. Foreningen har fiskeret i den nedre del af Aller Å systemet og er desuden medlem af Gelsåsammenslutningen. Aller Å udløber i Hejlsminde Nor ved Lillebælt og har tilløb syd, vest og nord for Christiansfeld. Åen har en god havørredbestand. Der blev tidligere foretaget omfattende udsætninger af ørreder, men takket være gode gydeområder i tilløbene og etablering af en fisketrappe og senere et stryg ved Aller Mølle er ørredbestanden nu helt selvreproducerende.

Knæk og bræk